Vaccinering mot covid-19 för 12-15-åringar

2021-10-14

Via Region Värmland får vårdnadshavare till elever födda 2006-2009 imorgon hem informationsbrev med erbjudande om vaccinering. I brevet finns information för att tillsammans kunna ta ställning till erbjudandet om vaccinering.

Regionens personal utför vaccinationen som sker i skolans lokaler. Sunne kommun samverkar med regionen och erbjuder vaccinering på Fryxellska skolan (gamla aulan).

Elever i Gräsmark, Svensby, Prästbol och Lysvik skolor, som tackar ja till vaccination, bussas till Fryxellska skolan.

Elever på Skäggebergsskolan, Östra skolan och Ekeby skola, som tackar ja till vaccination, promenerar tillsammans med personal till Fryxellska skolan.

  • Dos 1 ges onsdag-torsdag vecka 45-46
  • Dos 2 ges onsdag-torsdag vecka 49-50 enligt samma koncept.

Exakt dag och tid för varje barns klass meddelas via kommunikationskanalen Haldor och mentor.

Tillsammans med brevet skickar vi med ett kuvert med barnets namn på. I detta kuvert lägger ni samtyckesblankett och hälsodeklaration. Klistra därefter igen kuvertet.

Eleven tar med sig kuvertet till respektive mentor snarast möjligt, dock senast fredag 22 oktober. Mentor ger kuvertet till skolsköterska.

Om du som vårdnadshavare ännu inte vaccinerat dig erbjuder Region Värmland drop in-vaccinering efter skoltid på Fryxellska skolan (gamla aulan). Tider för detta meddelas senare via webbplatsen 1177.se.

Elever som vill ha vårdnadshavare med som stöd vid vaccineringen hänvisas också till drop in-tiden på eftermiddagen. Meddela då detta till skolan.