Sunne en plats i utveckling

2022-01-10 Sunne är en plats i utveckling. Vi tittar tillbaka på vad som hänt de senaste 10 åren och vad som är på gång 2022. På bilden har vi ringat in några ställen där det hänt saker..

Det är spännande att göra en tillbakablick över Sunnes utveckling de senaste 10 åren, så här i starten av 2022. Det händer mycket på vår sagolika plats. Alla vi som bor och verkar här formar den tillsammans och ser till att saker händer på riktigt.

Framför allt tar vi upp större satsningar här. I sammanhanget vill vi också nämna den digitala omställning som pågår.

Sunne kommun jobbar ständigt fram nya e-tjänster för att höja servicenivån och vara tillgänglig när användaren själv vill. Andra digitala satsningar kommunen gör av dessa skäl är ökad närvaro i sociala medier, exempelvis med appen Sagolika Sunne och nya webbplatser för sagolikasunne.se (2021) och för sunne.se (2022) och start för Sunnepodden (2022). Trygghetskamera är ett exempel på välfärdsteknik som socialtjänsten infört för den som vill ha tillsyn i hemmet.

En plats i utveckling

Här följer en resumé, som på inget sätt är heltäckande, men som vittnar om att Sunne är en plats i utveckling.

2010-2016

 • Industrier etablerar sig på Holmby industriområde vid Gräsmarksvägen; AMW (deras första etablering utanför Norge) och HQ Print
 • Lokala företag som expanderar och bygger nytt: JL Toppteknik, VMS, Rottneros, Häggmarks, Ulvsby herrgård. Kalasmakeriet öppnar i Gräsmark
 • Nya hus byggs längs Fryxellsvägen. Boende byggs vid Höglundagatan.

2012

 • Sunne kommun blir årets fiberkommun. Skanova delar ut priset till den kommun som utmärkt sig i framsynthet beträffande infrastruktur. ”Sunne kommun får pris för sina innovativa byalagslösningar – de har gått före genom att göra investeringar för att få ut fibern på landsbygden”.

2013

 • Sunne inviger ny konstgräsplan godkänd för spel i högre serier
 • Diner 45 öppnar i Stöpafors.

2014

 • Alma Löv Museum of Unexpected Art återuppstår
 • Förskolan Hasselbol och Östra skolan invigs
 • Flera nya hus byggs på Torvnäs.

2015

 • Förskolan Barnens Hus i Lysvik, byggs ut
 • Teaterbiografen i Sunne renoveras och blir en vacker 100-åring
 • Slottet sålt till ny ägare som renoverar och får in ny verksamhet i byggnaden.

2016

 • EkebyVägen slår upp portarna. Där finns sysselsättning, arbetsträning och secondhandförsäljning
 • Grönklittsgruppen tar över vattenlandet som blir Sunne sommarland
 • Satsning på konstsnötillverkning på Sundsbergsområdet påbörjas.

2017

 • Häggmarks trähusfabrik och Rottneros Packaging bygger nya industrilokaler
 • Kulinarika bygger en mat- och vingård i Västra Ämtervik
 • Västanå teater bygger vinterbonad scen i Berättarladan
 • Sibylla gör en större renovering
 • Nyanlagd ridbana på Rottnavallen i Gräsmark.

2018

 • Boende byggs längs Parkgatan
 • Järnvägsparkeringen med över 100 p-platser byggs
 • Torvnäs förskola invigs
 • Kvarngatan renoveras och får bättre belysning, trädallé, cykelbana och tillgängliga entréer med ramper
 • En tillgänglighetsanpassad offentlig toalett med automatisk rengöring invigs, som ett led i att snygga upp och göra Sunne centrum attraktivt
 • Certifierade vandringsleder invigs runtom i kommunen.

2019

 • Selma spa storsatsar och bygger om
 • Sunne är första kommunen i Sverige med framtidssäkrad infrastruktur för fiber
 • Boenden byggs på Rågvägen
 • Sagolika Sunne 2.0 – ny mötesplats för alla invigs på Mejeriängen
 • Coop bygger ut.

2020

 • Biosorbe bygger fabrik
 • Sunne Fastighets AB bygger lägenheter längs Magasinsgatan
 • Villaområdet Torvnäs Solbacka blir färdigt och de första husen byggs
 • Ny lokal för modern industriteknisk utbildning på gymnasiet och vuxenutbildningen i Sunne står klar
 • Två padelbanor utomhus byggs vid Kolsnäs motionscenter
 • Gunnerudsgården i Östra Ämtervik återinviger sitt badhus

2021

 • Seniorboendet Allégården byggs ut
 • Ny gång- och cykelbro invigs och knyter samman västra sidan av tätorten med den växande östra sidan Torvnäs/Solbacka
 • Förskole- och skolgårdar rustas upp
 • Rekord i bygglov, över 300 stycken
 • Järnvägsstationen får ny ägare och ett nytt café etableras i lokalerna som är från 1915
 • Ett café startas i sekelskifteshuset Villa Helios som byggdes 1903-1904.
 • Landsbygd och koreografi möts i produktion och publika arrangemang på Sjösala dansbana i Östra Ämtervik
 • Filmen ”Det bästa med Sunne” vinner Publishingpriset 2021
 • SG/Södra Viken i Sunne är utsedd till årets transportskola 2021.

2022

 • SG/Södra Viken ökar elevintaget och bygger ut tvätt-smörjhall, personbilsverkstad, klassrum, grupprum och omklädningsrum
 • Ski Sunne blir året-runt-anläggning
 • Nya etableringar på gång längs Brårudsallén
 • Padelhall med 6 inomhusbanor byggs
 • På f.d. Hotell Nilsson-tomten byggs bostadsrätter
 • F.d. Hotell Selma Lagerlöf renoveras och byggs om för nya verksamheter
 • Park norr om Magasinsgatan anläggs
 • Ny avdelning på förskolan i Gräsmark invigs
 • IFK Sunne tar över Kolsnäs motionsanläggning och Kolsvik tas om hand av Sunne kommun
 • Gylleby ridhus renoveras i etapp 2
 • Sunnepodden startar

Kontakt

Kristina Lundberg
kommunstyrelsen ordf, krisledningsnämnden ordf, allmänna utskottet
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-162 52, 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Tobias Eriksson
kommunfullmäktige
E-post: tobias.eriksson@sunne.se
Tel: 070-185 02 82
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Petra Svedberg
Kommunchef
E-post: petra.svedberg@sunne.se
Tel: 0565-160 26
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Administrativ stab, 686 80 Sunne

Mikael Persson
Samhällsplanerare
0565-161 93, 072-204 09 48
E-posta Mikael Persson