Utbildning systematiskt brandskyddsarbete, SBA

2019-09-26

Välkommen att anmäla dig till en halvdagskurs i systematiskt brandskyddsarbete, SBA.  SBA innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet.

En kurs i systematiskt brandskyddsarbete, SBA ökar säkerhetsnivån. Det är ett allmänt råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Kursen  startar den 3 oktober kl 08.15 -12.15
Plats: Sunne brandstation
Anmälan: omgående
Arrangör: Brandskyddsföreningen Värmland i samverkan med räddningstjänsterna 

Kursen vänder sig till företag, myndigheter och föreningar. 

Personal som är ansvarig för verksamheten inom företaget är också ansvarig för det systematiska brandskyddsarbetet. Det gäller alla företag och organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. Ansvaret är ytterst ledningens men säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och personal är viktiga i sammanhanget.