Utbilda dig till polis - du behövs

2018-11-16

Utbilda dig till polis. Antalet studieplatser har utökats eftersom behovet av fler poliser är stort.

Ansökan till polisutbildningen är öppen till och med 30 november.

- Vi behöver totalt sett öka antalet medarbetare inom Polismyndigheten för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag – med bibehållet goda arbetsförhållanden och en god arbetsmiljö. Den långsiktiga lösningen är att både anställa fler nya medarbetare och att fortsätta att jobba aktivt med att behålla den personal vi har, säger Caroline Eriksson, kommunpolis i Sunne.

Målet är att Polismyndigheten ska ha 40 000 anställda år 2024. Det är 10 000 fler än i dag!

  • antalet studieplatser har utökats till drygt tusen studieplatser per utbildningsstart
  • utbildningsstart är två gånger per år. Under 2018 finns det 800 utbildningsplatser per utbildningsstart. I januari 2019 är det 1 020 utbildningsplatser.

Kontakt

Caroline Eriksson
Kommunpolis
LPO Torsby
010-567 01 06,
070-609 18 83