Unga och alkohol - tips till tonårsföräldrar

2022-04-28

Inför Valborgshelgen skickas Tonårsparlören hem till närmare 122 000 hushåll i Sverige som har ett barn som fyller 14 år under året. Tonårsparlören underlättar samtal om alkohol mellan föräldrar och tonåringar.

Ett tips från handboken är att prata med andra föräldrar. Då kan man ge varandra stöd och det kan vara enklare med gemensamma regler om vad som gäller för barnen i frågor om alkohol, fester och vilka tider de ska komma hem.

– Många tycker att det här med alkohol är knepigt och som förälder kan man känna sig både osäker och maktlös. Att prata med sin tonåring om alkohol är ett sätt att visa att du bryr dig och något som de allra flesta tonåringar uppskattar, säger Karin Hagman, vd på IQ.

IQ arbetar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. Genom att skapa medvetenhet, eftertanke och engagemang kring det egna och andras drickande, ska IQ bidra till att minska alkoholens skador i samhället. IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. 

Resultat från IQ:s undersökning bland tonåringar mellan 14–17 år:

 • Drygt 9 av 10 (93 procent) tycker att det är bra att föräldrar pratar med sina barn om alkohol
 • 5 av 6 (84 procent) uppger att det är bra att föräldrar inte köper ut alkohol till sina barn
 • Närmare 9 av 10 tonåringar (86 procent) tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol vid Valborg. Däremot svarar bara var femte (21 procent) att de själva dricker alkohol vid Valborg.

Resultat från undersökningen bland tonårsföräldrar:

 • 9 av 10 (90 procent) tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol vid Valborg
 • Drygt var femte förälder (22 procent) tror att det är vanligt att deras egna tonåringar dricker alkohol i samband med Valborg
 • Drygt 3 av 5 föräldrar (62 procent) har pratat med andra tonårsföräldrar om vad som gäller för deras barn i frågor som handlar om alkohol, fester och vilka tider de ska komma hem
 • Varannan förälder (51 procent) är orolig för att sin/sina tonåringar ska råka illa ut på grund av alkohol.

Om undersökningarna

De två undersökningar har genomförts av Norstat på uppdrag av IQ genom en webbpanel. En riktad till 4 273 tonårsföräldrar med barn i åldern 13–17 år. Undersökningsperiod 30 mars–19 april 2022.

En riktad till 556 tonåringar i åldern 14–17 år med undersökningsperiod 31 mars–18 april 2022.

Om Tonårsparlören

I Tonårsparlören finns fakta, argument och konkreta tips på hur man som förälder kan förhålla sig och agera för att hjälpa sin tonåring att fatta egna, kloka beslut. Handboken finns på tonårsparlören.se och även på engelska och som ljudbok.

IQs fem tips till tonårsföräldrar

 1. Ge kärlek och visa omtanke. Barn behöver kärlek och omtanke, oavsett ålder. Visa att du finns där för din tonåring. Om du är orolig för något, berätta varför.
 2. Visa intresse och lyssna. En bra relation handlar framför allt om att bygga upp ett förtroende. Visa att du är intresserad av ditt barns tankar och upplevelser och att du tar dem på allvar.
 3. Kom ihåg att du är en förebild. Barn lyssnar till vad vuxna säger och ser vad de gör. Tänk på att du är en förebild, även när det gäller alkohol.
 4. Var tydlig och sätt gränser. Var tydlig med vad du förväntar dig. Då vet tonår - ingen var du står och vad som gäller.
 5. Bjud inte på alkohol och köp inte ut. Att köpa ut är olagligt och tonåringar som får alkohol hemma dricker mer än andra jämnåriga

Länkar