Tyck till om utveckling av Ski Sunne-området

2017-10-20

Planarbetet för att göra utveckling av Ski Sunne-området möjlig är ute på granskning. Du kan lämna in synpunkter på planförslaget fram till 8 november.

Ena planen omfattar befintligt område med utvecklingsmöjligheter i dalen. Det andra området är på toppen av skidbackarna.

Planerna är ute på granskning, vilket är sista steget innan de antas. 
Syftet med dessa är att möjliggöra utveckling av Ski Sunneområdet, bland annat genom byggnation av fritidshus, skilodges och utveckling av servicebyggnader.

Granskningshandlingarna hittar du om du klickar på länkarna i högerspalten. De finns även tillgängliga 17 oktober-8 november 2017 i följande lokaler:

- Kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne, måndag-torsdag kl 08-12 och kl 13-16, fredag 8-12 och 13-15

- Biblioteket, Sunne, måndag-fredag kl 10.00 - 18.00, lördag kl 11.00 - 14.00

Lämna dina skriftliga synpunkter senast den 8 november 2017 till Sunne kommun, 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne eller via e-post 

Kontakt

Johanna Bergsman
Enhetschef, plan och projektenheten
E-post: johanna.m.bergsman@sunne.se
Tel: 0565-161 98, 073-280 71 82
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Miljö, plan och bygg, 686 80 Sunne