Tyck till om cykelmöjligheterna

2020-07-03

Hur står det till med cyklingen i din kommun? Cyklistvelometern är en nationell granskning och jämförelse av hur cyklister upplever kommunen de cyklar mest i. Det är Cykelfrämjandet som står bakom enkätundersökningen.

Cyklistvelometern är en webbenkät för privatpersoner som genomförs vartannat år. Årets enkät är öppen mellan 27 maj och 31 augusti. Resultatet presenteras under hösten 2020.

Där du hittar affischen är det bara att rikta din telefon och registrera QR-koden så kommer du till webbenkäten.  

2018 var första året som webbenkäten genomfördes. Då var det Malmöborna som allra mest gillade sin cykelmiljö, följt av Karlstad kommun och Östersund kommun.

Du hittar länken till webbenkäten här via denna länk

Se och läs gärna Cykelfrämjandets inbjudan här intill.