Tunströmsbron och Betelparken är namnen

2022-02-14 Den nya gång- och cykelbron över Frykensundet i centrala Sunne får namnet Tunströmsbron.

Den nya gång- och cykelbron över Frykensundet får namnet Tunströmsbron och parken strax söder om Kvarngatan i centrala Sunne ska heta Betelparken.

Tunströmsbron

Över 70 namnförslag kom in för den nya gång- och cykelbron.

– Kommunstyrelsen valde Tunströmsbron. Det är fint att kunna hedra Göran Tunströms minne och att ta tillvara vårt kulturarv, säger kommunstyrelsens ordförande, Kristina Lundberg (C).

Gatunamnen på den östra sidan av Frykensundet har namn efter Göran Tunströms litterära personer och han växte själv upp i området intill kyrkan.

– Han har också lyft fram broar i sina böcker, så det känns som ett passande namn för Sunnes nya gång- och cykelbro.

Kommunstyrelsen var överens förutom Liberalerna som förordade namnet Torvnäsbron.

Betelparken

För den centrala parken i Sunne, strax söder om Kvarngatan, valde kommunstyrelsen namnet Betelparken. 40 namnförslag hade lämnats in.

– Betel är ett namn som har en naturlig koppling till området eftersom Betelkyrkan stått där. Det känns rätt att anknyta till historien, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Tobias Eriksson (S).