Trygghetsarbetet i Sunne prioriterat

2017-06-14

En förnyad överenskommelse om samverkan har skrivits under av Sunne kommun och lokalpolisområde Torsby. Trygghetsarbetet är en prioriterad fråga.

Kommunpolis Caroline Eriksson, t v, och kommunstyrelsens ordförande i Sunne, Gunilla Ingemyr

Medborgarlöften är en del av överenskommelsen. Olika aktiviteter ska öka tryggheten och minska brottsligheten. Under kommande två år, 2017-2018, ligger fokus på att motverka ungas användning av droger, skapa trygghet i trafikmiljön och hos Sunneborna. Konkreta aktiviteter är till exempel olika insatser för ungdomar i riskzonen och trygghetsvandringar som leder till åtgärder.

– Det är nödvändigt att polis och kommun samverkar. Det är så vi kan jobba effektivt med brottsförebyggande arbete. Vi vill komma så nära att vi får en tydlig lokal lägesbild. Då gör vi rätt saker, säger kommunpolisen i lokalpolisområde Torsby – där Sunne ingår, Caroline Eriksson.

Sunne tillhör lokalpolisområde Torsby. Poliser finns stationerade i Sunne hela året.
– Patruller skapar vi sedan utifrån behov och vi har möjlighet att kalla in polis även från andra områden. Det finns en större flexibilitet vilket innebär tillgång till fler poliser. Vi har också förstärkt resurserna på Polisens kontaktcenter, 114 14. Det är betydligt lättare att få snabb kontakt med oss och få hjälp i olika lägen. I akuta situationer gäller numret 112.

Tre trygghetsgrupper i Sunne har regelbundna möten. Kommunpolisen deltar i alla: Rådet för trygghet(politiker, tjänstemän, landsting). Sunnes Ansvar (arbetsgrupp under Rådet för trygghet) och SSP (samverkan skola, socialen, polisen).

Social insatsgrupp(SIG) och POSOM har möten vid behov. Det finns även grupper inom trafik, asyl, handel och med pensionärer som har trygghetsfrågor på agendan. I dessa ingår kommunpolisen när det efterfrågas. Fältgruppen planerar nattvandringar och föräldramedverkan. Där samverkar socialen, skolan, fritid med polisen/gruppchefen Morgan Olsson.

Det finns också fyra områden med grannsamverkan i Sunne kommun. I det arbetet är kommunpolisen sammanhållande.

– Vi prioriterar arbetet med trygghet eftersom det är en viktig aspekt för att invånarna ska må bra. Just nu rekryterar vi till exempel en ANDT-samordnare (alkohol, narkotika, dopning och tobak) som ska jobba förebyggande med ungdomar. Sunne kommun har också en säkerhetssamordnare som fysiskt finns på räddningstjänsten i Sunne, säger Gunilla Ingemyr, kommunstyrelsens ordförande.

När Sunnepolisen Sten-Åke "Stisse" Skyllkvist som jobbat på Trygghetscenter nu gått i pension tar Caroline Eriksson över rollen som kommunpolis i Sunne. Trygghetscenter finns då inte kvar som plats.

– Polisen är lättast att nå via polisens kontaktcenter. Därifrån dirigerar vi arbetet smidigast. Under sommaren stänger polisstationen tillfälligt i Sunne. Behöver man hjälp med till exempel pass hänvisar vi till Torsby och Karlstad. Mycket service går också att få via vår webbplats polisen.se, säger Caroline Eriksson.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Gunilla Ingemyr
kommunstyrelse ordf, allmänna utskottet ordf, krisledningsnämnd ordf, kommunfullmäktige
E-post: gunilla.ingemyr@sunne.se
Tel: 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kanslienheten, 686 80 Sunne

 

Polisens kontaktcenter tel 114 14