Samverkan gör norra Värmland tryggare

2016-12-21

Boende i Sunne, Torsby, Munkfors och Hagfors upplever stor trygghet. Det visar den trygghetsmätning som Polisen genomfört i ett projekt där de samverkar närmare kommunerna i norra Värmland.

 

Ann-Katrin Järåsen, kommunalråd i Torsby, Tomas Sahlström, chef för lokalpolisområde Torsby, Caroline Eriksson, kommunpolis, Åsa Johansson, kommunalråd i Hagfors, Gunilla Ingemyr, kommunalråd i Sunne, och Eric Henriksson, kommunstyrelsens vice ordförande i Munkfors, gläds över att norra Värmland upplevs som en trygg plats.

Foto: Anna Lindbäck, Munkfors kommun

 

- Vi ser väldigt positivt på samverkan mellan polisen och kommunen. Det är en starkt bidragande orsak till att medborgarna upplever större trygghet, säger Gunilla Ingemyr, kommunstyrelsens ordförande i Sunne.

Lokalpolisområde Torsby, där nämnda kommuner ingår, införde medborgarlöften i ett pilotprojekt 2014-2015. Medborgardialoger genomfördes, i Sunne via Trygghetscenter. Där lyftes lokala problembilder upp för att sedan kunna åtgärda dessa i en nära samverkan mellan polisen och kommunen.

Den första trygghetsmätningen genomfördes i maj 2016. Det bor cirka 41 000 invånare i de fyra kommunerna och cirka 300 medborgare i varje kommun tillfrågades. Svarsfrekvensen var 48,6 till 59,2 procent.
– Resultatet visar att de svarande upplever stor trygghet, säger Tomas Sahlström, chef för lokalpolisområdet.

Trygghetsmätningen visar att det inte verkar finnas några stora problem inom exempelvis utemiljö eller oro för att utsättas för brott. Invånarna efterfrågar dock fler synliga poliser.

- Det känns bra att Sunne upplevs tryggt, men vi slår oss inte till ro för det. Att arbeta förebyggande med att skapa trygghet är viktigt och gör sig inte själv, säger Gunilla Ingemyr.