Träbron till handelsträdgården från Kvarngatan avstängd

2017-10-10

Träbron över Lerälven, som förbinder Kvarngatan med området där Hasses Handelsträdgård ligger, är avstängd för fordonstrafik från idag, 10 oktober. Bron underkändes vid en besiktning. Använd infart från Magasinsgatan för att komma till handelsträdgården.

- Vi får nu reda ut vilka åtgärder som behöver göras. I dagläget är det därför oklart när bron kan öppna för fordon igen, säger Anna-Carin Andersson, projekteringsingenjör på Sunne kommun.

Träbron går alltså fortfarande att använda för gångtrafikanter. Besiktningen är genomförd av WSP.

Kontakt

Anna-Carin Andersson
GISingenjör, fibersamordnare
E-post: anna-carin.andersson@sunne.se
Tel: 0565-162 01, 070-648 60 59
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Teknisk service, 686 80 Sunne

Sten-Åke Ranström
Enhetschef, Gata Park
E-post: sten-ake.ranstrom@sunne.se
Tel: 0565-161 85, 070-634 70 64
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.Tekniska enheten, 686 80 Sunne