Totalt eldningsförbud – total ban of lightning of fires

2018-07-24 Totalt eldningsförbud i Värmlands län

Från och med onsdag 25 juli kl 08 är det TOTALT eldningsförbud i hela Värmlands län. Eldning utomhus är då heller inte tillåtet på egen tomtmark. The County Administrative Board has decided on a ban on the lightning of fires in Värmland county.

Mycket hög brandrisk råder i skog och mark.
Significant risk of fire prevails in the territory.
Entscheidung über total Feuerverbot in Värmland.

Eldning utomhus är inte längre tillåten i trädgårdsgrillar eller motsvarande anordning på egen tomtmark.
Det totala eldningsförbudet gäller från klockan 08.00 den 25 juli 2018 och gäller tills vidare.
Var uppmärksam på att det innebär att även trädgårdsgrillar, fasta grillplatser, användningen av campingkök, grillning på campingar med mera omfattas av eldningsförbudet.

Total fire ban in Värmland County

Due to the high risk of wildfires in the area, the County Administrative Board of Värmland has issued a total fire ban. The decision is valid from July 25th 2018 at 08.00 am and until further notice.
The ban covers all outdoor heating, including private gardens, specially adapted campfires and barbecue areas as well as the use of portable liquid and gas cookers.

Entscheidung über total Feuerverbot in Värmland

Wegen der großen Feuergefahr in den Wäldern und auf den Feldern hat die Regionalverwaltung (Länsstyrelsen) Värmland entschieden über ein totales Feuerverbot. Die Entscheidung ist ab 25 Juli 08.00 Uhr bis auf weiteres gültig.
Das Verbot beinhaltet jede Art von Feuer, auch an Grillplätzen im privaten Gartens und Benutzung von tragbarem Alkohol- und Gaskochern ist ebenfalls verboten.

Detta betyder att det INTE är tillåtet att:

  • grilla i egen trädgård
  • använda engångsgrill
  • använda stormkök
  • göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)
  • elda och grilla utomhus på campingplatser

Vad gör du om du upptäcker en brand?

Om du upptäcker en brand – varna andra i närheten, flytta dig till en säker plats och larma 112.
Om det är möjligt, försöka släcka elden.

Kontakt

سريان أمر حظر إشعال النار

روشن کردن آتش ممنوع است

 

روشن کردن آتش ممنوع است

Waxaa jiraa mamnuucid dab shidid

Upplysningar om brandrisk och eldningsförbud lämnas av SOS Alarm på telefonsvarare 054-15 50 15.