Tillfällig pandemilag ska följas

2021-01-13

Länsstyrelserna har fått uppdraget att se till att den tillfälliga pandemilagen för covid-19 följs. Målet är att minska smittspridningen genom tillsyn av verksamheter.

I första hand jobbar länsstyrelsen med information, råd och uppmaningar. Det kan också bli aktuellt med mer tvingande åtgärder i fall där inte lagen följs.