Tillfällig iläggningsplats klar för båtar i Sunne

2021-04-21

Den tillfälliga iläggningsplatsen för båtar söder om brobygget över Frykensundet i Sunne är klar. Räddningstjänsten testade iläggningsplatsen med en av sina båtar igår och den fungerar bra.

Vattennivån i sjön Fryken är fortsatt något låg.

– Djupet vid iläggningsplatsen blir med tiden bättre, eftersom vi räknar med att Fryken fortsätter stiga som den brukar göra varje år. Vi rekommenderar att man använder fyrhjulsdrivet fordon eftersom iläggningsplatsen inte är asfalterad eller i betong, säger Mikael Persson, samhällsplanerare på Sunne kommun.

Det pågående bygget av nya gång- och cykelbron innebär att Frykensundet är stängt stora delar av byggtiden.

Byggentreprenören planerar för att kunna öppna en passage förbi brobygget fredag till söndag under sista halvan av juli. Det här sker under förutsättning att inte arbete måste bedrivas även på lördagar. I början av augusti försvinner pontonerna och båttrafiken kan åka som vanligt.

Från slutet av maj fram till början av juli byggs stålkonstruktionen. Det är under den tiden inte möjligt att alls ha öppet under helger. Det arbetet kräver att pontonerna är kontinuerligt i vattnet.

Den nya, tillfälliga iläggninsplatsen ligger söder om brobygget och är ett sätt för båttrafiken att kunna använda Fryken söderut under byggtiden.

En tillfällig iläggningsplats (platsen inringad i rött i bilden) för båtar strax söder om brobygget gör södra delen av Fryken tillgänglig under byggtiden

Kontakt

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne