Tillåtet att grilla i egen trädgård igen

2018-08-01

Det är fortsatt eldningsförbud i skog och mark, med undantag för grillning på egen tomt. Beslutet gäller hela Värmlands län från och med kl 17 den 1 augusti.

Värmland återgår till det generella eldningsförbudet, det innebär fortsatt förbud mot grillning och eldning i skog och mark. Det innebär även att det INTE är tillåtet att:

  • använda engångsgrill
  • använda stormkök
  • göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)
  • elda och grilla utomhus på campingplatser, badplatser osv.

MSB manar till stor försiktighet i skog och mark. Det råder fortfarande hög brandrisk i hela länet. Grillning i egen trädgård bör därför ske med stor försiktighet.

Länsstyrelsen beslutade i samråd med länets räddningstjänster  att upphäva det totala eldningsförbudet i Värmland från kl 17 den 1 augusti. 
Läs mer om beslutet på Länsstyrelsens webbplats

Länkar

Fire ban in Värmland County

Due to the high risk of wildfires in the area, the County Administrative Board of Värmland has issued a general fire ban in Värmland. The ban covers all outdoor heating, including specially adapted campfires and barbecue areas as well as the use of portable liquid and gas cookers.