Tillåtet att grilla i egen trädgård igen

2018-08-01

Det är fortsatt eldningsförbud i skog och mark, med undantag för grillning på egen tomt. Beslutet gäller hela Värmlands län från och med kl 17 den 1 augusti.

Värmland återgår till det generella eldningsförbudet, det innebär fortsatt förbud mot grillning och eldning i skog och mark. Det innebär även att det INTE är tillåtet att:

  • använda engångsgrill
  • använda stormkök
  • göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)
  • elda och grilla utomhus på campingplatser, badplatser osv.

MSB manar till stor försiktighet i skog och mark. Det råder fortfarande hög brandrisk i hela länet. Grillning i egen trädgård bör därför ske med stor försiktighet.

Länsstyrelsen beslutade i samråd med länets räddningstjänster  att upphäva det totala eldningsförbudet i Värmland från kl 17 den 1 augusti. 

Länkar

Fire ban in Värmland County

Due to the high risk of wildfires in the area, the County Administrative Board of Värmland has issued a general fire ban in Värmland. The ban covers all outdoor heating, including specially adapted campfires and barbecue areas as well as the use of portable liquid and gas cookers.