Tågolycka

2021-10-13

Vi har det tragiska beskedet att meddela att en av våra studerande vid Yrkeshögskolan Brobygrafiska har förolyckats i samband med en tågolycka idag vid lunchtid. Olyckan skedde vid järnvägsövergången som finns strax intill skolan.

Räddningstjänst var snabbt på plats, men livet gick inte att rädda. Våra tankar går naturligtvis till föräldrar, anhöriga, vänner och kamrater.

Skolan har gått upp i stabsläge för att hjälpa och stötta och kommunens POSOM-grupp finns också på plats.
Stödinsatser pågår och kommer att fortsätta under resten av veckan vid yrkeshögskolan Brobygrafiska och gymnasieskolan SG/Broby.