Ta hänsyn till människor och natur när du kör vattenskoter

2018-07-16

Du som kör vattenskoter - stör inte omgivningen i onödan, följ hastighetsbegränsningar och ta allmän hänsyn till både människor och natur.

Du får bara köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som har godkänts av länsstyrelsen. Om du bryter mot bestämmelserna kan du dömas till böter.

Den som använder en vattenskoter ska följa sjölagens bestämmelser som bland annat innebär att färdas så att omgivningen inte störs i onödan, iaktta hastighetsbegränsningar och inte vara alkoholpåverkad.

Var får du köra vattenskoter?
Regler för vattenskoter finns i vattenskoterförordningen. Där står att det är ett allmänt förbud mot att köra vattenskoter. Men:

  • du får köra i båtfarleder
  • du får köra där länsstyrelsen beslutat om undantag från det allmänna förbudet