Ta hand om ditt trädgårdsavfall på ett bra sätt

2020-04-06

Tippning av trädgårdsavfall och avfall är inte tillåtet varken på annans mark eller kommunal mark.

Tippning av trädgårdsavfall på annans mark eller kommunal mark förekommer runt om i kommunen. Tyvärr medför det ofta att även annat avfall börjar tippas på platsen.

Du som trädgårdsägare är skyldig att se till att trädgårdsavfall och annat avfall från din mark tas om hand på rätt sätt.

Det finns flera anledningar till att tippning av trädgårdsavfall inte är tillåtet.

  • Trädgårdsavfall ska ses som en resurs och i första hand komposteras på den egna fastigheten där det uppkommit. Där blir det ny jord med näring som kommer till nytta i trädgården igen. Ris och grenar körs med fördel i en kompostkvarn. Det finns även möjlighet att lämna trädgårdsavfall på Holmby återvinningscentral för kompostering. För den som inte har möjlighet att köra till Holmby kan abonnemang tecknas för hämtning av trädgårdsavfall mellan 1 april-31 oktober. Mer information hittar du på kommunens hemsida eller om du ringer kundtjänst på telefon 0565-162 02.
    Goda råd om kompostering finns på nätet.
    Exempelvis: Kom igång med kompostering

  • När trädgårdsavfall och annat tippas i kanten på Lerälvsravinen blir det påverkan på stabiliteten med risk för ras och skred. Det i sin tur kan påverka närliggande byggnader.

  • Invasiva främmande växter som finns i trädgårdsavfallet sprids lättare i naturen och hotar att tränga ut våra inhemska växter. Invasiva växter ska förpackas och köras till brännbart avfall på Holmby återvinningscentral.
    Läs mer om Invasiva växter och vilka de är på: Främmande, invasiva växter och djur

Tippning av avfall som trävirke, målat virke, textilier, plastsäckar m.m. räknas som nedskräpning.
Förbud mot nedskräpning gäller enligt miljöbalken.
Avfallet ska lämnas på Holmby återvinningscentral eller
läggas i din avfallsbehållare.

Tack för att ni är med och bidrar till att göra vår kommun säker samt natur- och miljöresursvänlig.