Sunneföretag bra på att hämta hem företagsstöd

2019-09-09

Företagen i Sunne kommun är bra på att hämta hem olika företagsstöd. Det visar kommunens enhet för näringsliv & tillväxt när de summerar 2018 och två tredjedelar av 2019.

Åsa Gertling, EU-samordnare på Sunne kommun

Ett bra sätt att få indikationer på hur näringslivet mår är att se över investeringsviljan hos företagen. Näringsliv & tillväxt har alltid med sig frågan när de besöker företagen i Sunne.

Företagen i Sunne gör stora investeringar

Under 2018 har företag i Sunne ansökt om nära 30 miljoner kronor i företagsstöd och olika utvecklingsinsatser. Det handlar om både hårda och mjuka investeringar. Nyinvesteringar i maskinparker, utbyggnader, effektivisering av produktionslinjer, kompetens- och företagsutveckling med mera. En stor del av företagen som ansökt om stöd har blivit beviljade och stödsumman landar på 12, 8 miljoner kronor hos Länsstyrelsen och Tillväxtverket.

– Nästan alla har redan genomfört sina investeringar och de sista är nära förestående. De totala investeringarna hamnar på cirka 70–80 miljoner kronor. Det är också viktigt att ha med sig att även om företag får avslag eller inte beviljas hela beloppet genomför de oftast sina investeringar ändå, fast då kanske på längre sikt, säger Marko Lasic, handläggare hos Region Värmland.

Framgång föder framgång

2019 blir också ett bra år för Sunnes företagare när det handlar om olika företagsstöd.

- 10 ansökningar har inkommit till Region Värmland hittills i år och det totala ansökta stödbeloppet är 2,4 miljoner kronor.

Det är fler ärenden än under samma period förra året och spridningen i branscher är större. Det är också koncentrerat till småföretag och landar inom turism, hälsa, tillverkning och reklam.

– Sunnes företagare står sig bra i konkurrensen om stödpengar och från kommunens sida gör vi allt vi kan för att hjälpa till. Framför allt sprider sig nog den positiva trenden från företag till företag. Framgång föder framgång. Vi kan konstatera att flera av Sunnes företag dragit vinstlotter när det handlar om beviljade företagsstöd, säger Åsa Gertling, EU-samordnare på Sunne kommun.

 

Kontakt

Åsa Gertling
Eu-samordnare
E-post: asa.gertling@sunne.se
Tel: 0565-155 05, 076-100 50 44
Besök: Storgatan 39
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne