Inflyttning till Sunne

2021-02-22

SCB:s färska befolkningssiffror för 2020 visar att folkmängden i Sunne kommun har ökat. I Sunne bor numera 13 335 personer.

Befolkningen i Sunne har ökat med 29 personer, motsvarande 0,2 procent, jämfört med 2019.

Inflyttning till Sunne

– Det som gör att folkmängden i Sunne ökar jämfört med året före är framför allt inflyttningen. Kommunen registrerar 619 inflyttade, jämfört med 553 utflyttade, säger Linus Garp, befolkningsstatistiker på SCB.

Det dör fler än det föds enligt den totala statistiken, fast det varit omvänd ordning vissa månader under året.

Aktiva politiska beslut för bostadsbyggnation

Sunne kommun har sedan något år tagit aktiva politiska beslut för att få igång bostadsbyggnationen.

 Vi har gått in med pengar i Sunne Fastighets AB och fått hjulen i rullning. Att vårt bostadsbolag börjat bygga har gjort att flera privata aktörer också satsar på nya bostäder, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Tobias Eriksson (S).

Det har skapats fler jobb i Sunnes företag de senaste åren. I siffror fanns 7 % fler arbetstillfällen 2015-2019, samtidigt som bostadsbyggandet tog fart.

 Jobb och bostad är viktiga grundförutsättningar för att Sunne ska växa. När dessa båda finns så måste även platsen vara attraktiv att bosätta sig på. Sunnes rika utbud av fritidsaktiviteter, kultur och natur tror jag är avgörande för när ett flyttbeslut tas, säger kommunstyrelsens ordförande, Kristina Lundberg (C).

I hela Värmland krymper befolkningen med minst 0,2 procent i nio av 16 kommuner jämfört med året före. Den största ökningen står Karlstads kommun för (1 procent).

– Sunne är en av de kommuner som har haft en kännbar befolkningstillväxt under de senaste åren. På tio års sikt har antalet invånare gått upp från 13 255 till 13 335, alltså en ökning med 0,6 procent, säger Linus Garp.

Ökning i flera kommuner

I hela Sverige är vi, enligt den senaste befolkningsstatistiken, 10 379 295 invånare. Det är en ökning med 0,5 procent jämfört med 2019.
Folkmängden ökar på flera håll. Jämfört med året före har 137 kommuner växt och 93 krympt. I de övriga kommunerna är förändringarna mindre än 0,2 procent.

Den största befolkningsökningen i hela landet hittar vi i Trosa kommun i Södermanland. Här har folkmängden växt med 4,1 procent på bara ett år. Under samma period har befolkningen i Högsby i Kalmar län krympt med över tre procent.

– Trots att invandringen till Sverige minskade kraftigt jämfört med 2019 var det invandringsöverskottet som främst ökade Sveriges folkmängd. Vi får gå tillbaka till babyboomåret 1992 för att hitta ett år då födelseöverskottet var den drivande faktorn bakom Sveriges folkökning, säger Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB.

Tydligt geografiskt mönster

Trenden är ännu tydligare på lite längre sikt: i 225 av 290 kommuner är befolkningen större än den var för tio år sedan. På många håll är ökningen markant: 79 kommuner har haft en ökning på över tio procent sedan 2010.

Det finns ett klart geografiskt mönster till utvecklingen: det är i de norra delarna av landet som befolkningen krymper över de senaste tio åren.

 

Kontakt

Kristina Lundberg
kommunstyrelsen ordf, krisledningsnämnden ordf, allmänna utskottet
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-162 52, 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Tobias Eriksson
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, allmänna  utskottet ordförande, krisledningsnämnden
E-post: tobias.eriksson@sunne.se
Tel: 070-185 02 82
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne