Sunne tredje mest robusta landsbygdskommunen i Sverige

2022-08-19

Sunne är den tredje mest robusta landsbygdskommunen i Sverige, enligt analys- och teknikkonsultföretaget WSP:s årliga rapport ”Regionernas kamp”. Karlstad toppar i kategorin större städer.

I den nyligen släppta rapporten rankas Sveriges kommuner utifrån en mängd parametrar och visar hur rustad kommunen är för framtiden och yttre förändring.

I analysen tar WSP hänsyn till allt från utbildningsnivå, skolelevernas meritvärde, demografi, arbetsmarknad, ekonomi, inflyttning och näringslivets uthållighet. Nya parametrar för i år är kommunernas klimatarbete och företagsklimat.

Data analyseras från utfall under det senaste året, men också sett till utvecklingen under det senaste decenniet. 

Många samarbeten

– Sunne har ett starkt och diversifierat näringsliv. Det sker mycket handel och samarbete mellan företagen som bidrar till uthålligheten och det leder till utveckling. Sunne ökar också i befolkning vilket är glädjande, säger Per Branzén, samhällsbyggnadschef i Sunne.

Trenden vänd

Företagen i Sunne blir allt nöjdare med det lokala företagsklimatet, enligt Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning som presenterades 31 maj. Den nedåtgående trend som varit i Sunne under några år är bruten.

Rankingen för 2022 års företagsklimat presenteras den 28 september.

Läs mer om WSP:s rapport i länken i högermarginalen.