Sunne Matmarknads bygge på Stora torget blir inte av i nuläget

2021-06-12

Sunne Matmarknad AB väljer att inte fullfölja byggnationen av en ny ICA-butik på Stora torget i nuläget. Finansieringskraven för bostäderna är anledningen. Butikens finansiering är däremot klar. Dialogen mellan Sunne kommun och ICA BBB fortsätter.

Finansering för butiken finns genom ICA-Banken för en omgående byggstart, däremot inte för bostadsdelen där det krävs 7 sålda bostadsrätter av 9 för byggstart och där finansiering sker genom en annan bank.

– Det faller på att det inte finns efterfrågan på bostadsrätterna som skulle byggas ovanpå butiken, enligt markanvisningsavtalet med kommunen. Med tanke på marknadssituationen bedömer vi det som svårt att uppfylla de finansieringskrav som uppställts. Därför kan vi tyvärr inte dra igång byggnationen i nuläget, säger Håkan och Stefan Börjesson, ICA-handlarna, Sunne Matmarknad AB.

Markanvisningsavtalet kräver att byggnationen på torget också omfattar bostäder.

– Vi kan inte ändra avtalet, eftersom det var kriteriet från början vilket gjorde att andra intressenter inte kom ifråga. Avtalet ser ut som det gör och vi måste följa reglerna, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Tobias Eriksson (S).

7 juni 2017 tog kommunstyrelsen beslutet att anvisa marken på Stora torget till Sunne Matmarknad. Det handlade först om 30 lägenheter, som bantats ner till minst 8, vilket godkändes av kommunfullmäktige i slutet av 2020. I maj i år undertecknades köpeavtalet och bygglov togs i måndags.

– Vi har under fyra års tid arbetat tillsammans för att möjliggöra bygget. Det är givetvis sorgligt att det inte blir av som det ser ut i nuläget, säger kommunstyrelsens ordförande, Kristina Lundberg (C).

Dialogen med ICA BBB fortsätter.

– Vi tar upp ärendet i allmänna utskottet och diskuterar vidare hur vi ska se på framtiden för Stora torget, säger Tobias Eriksson.

 

Kontakt

Kristina Lundberg
kommunstyrelsen ordf, krisledningsnämnden ordf, allmänna utskottet
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-162 52, 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Tobias Eriksson
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, allmänna  utskottet ordförande, krisledningsnämnden
E-post: tobias.eriksson@sunne.se
Tel: 070-185 02 82
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne