Sunne Kulturskola får 512 300 kronor i statsbidrag

2022-05-20

Sunne Kulturskola har fått bidrag på 512 300 kronor från Kulturrådet för att bedriva tre projekt. Bland annat jobbar kulturskolan för att nå nya målgrupper.

Kulturrådet fördelar 195 miljoner kronor till 266 kommuner för att stärka utvecklingen i landets musik- och kulturskolor. Delaktighet, blåsmusik och digitalt skapande är områden i fokus.

Blåsinstrument behövs

Sunne satsar på Blåskul för att fler ska välja att spela blåsinstrument.

– Både våra lokala erfarenheter och nationella undersökningar visar att färre spelar blåsinstrument numer. I Blåskul åker lärarna ut till skolorna för att elever lättare ska få kontakt med kulturskolan. Eleverna får möjlighet att testa och uppleva hur roligt det är, säger Lineah Svärd, kulturutvecklare på Sunne kommun.

Slagverksgrupper

Slagverksgrupper är startade för att ge eleverna möjlighet att fördjupa sig i percussion och prova på slagverk i olika genrer från hela världen. Eleverna erbjuds ett varierat utbud inom olika slagverksinstrument och musikstilar.

Film lockar nya ungdomar

Film har funnits som kurs i ett år och det statliga bidraget gör att den kan fortsätta.

– Med film som val ser vi att vi börjar nå nya målgrupper som inte har funnit sin plats på kulturskolan tidigare. Att nya ungdomar känner sig motiverade att söka till film, som är mer teknikbaserat, tycker vi är väldigt roligt. Vår förhoppning är att få in det som ämne i vårt ordinarie utbud på kulturskolan, säger Lineah Svärd, kulturutvecklare på Sunne kommun.

Erbjuder eleverna kvalitét

Syftet med statsbidraget från Kulturrådet är att främja den kommunala kulturskolans möjligheter att erbjuda barn och unga undervisning av hög kvalitet i kulturella och konstnärliga uttryckssätt.

Syftet är också att främja den kommunala kulturskolans möjligheter att erbjuda såväl fördjupning som bredd i undervisningen med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar.

Kontakt

Lineah Svärd
Kulturutvecklare
E-post: lineah.svard@sunne.se
Tel: 0565-163 95, 073-070 32 85
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Kulturenheten, 686 80 Sunne