Sunne kommun vill underlätta för lantbrukare

2022-06-27

Hästgödselförmedling, skapa möjligheter att hyra gödselplatta/brunn på nedlagda verksamheter och växtodlingsrådgivning är några åtgärder Sunne kommun sätter in för att underätta för lantbrukare.

Efter ett politiskt initiativ från Centerpartiet och Socialdemokraterna har Sunne kommun, i dialog med LRF, pekat ut ett antal åtgärder som ska underlätta för lantbrukare.

Hästgödselförmedling

En åtgärd är att kommunen efterlyser hästägare som vill dela med sig av hästgödsel. Priserna stiger och gödselförmedling kan vara hjälpsamt för lantbrukarna.

– Vi vill göra det enkelt att driva företag i Sunne och det här är en av flera saker vi vill göra, säger Pauline Skogfeldt, miljö- och byggchef i Sunne kommun.

Miljö- och byggenheten på Sunne kommun ser nu över om det finns hästverksamheter som vill lämna gödsel och om det finns lantbrukare som är intresserade av att hämta.

En annan idé är att ge lantbrukarna möjlighet att träffa en växtodlingsrådgivare som kan ge råd om när det är bäst att sprida gödsel för att växtnäringen ska utnyttjas på bästa sätt.

Vill minska transporter

LRF i Sunne tror även att det kan finnas intresse hos lantbrukare att hyra tomma gödselbrunnar eller gödselplattor på nedlagda verksamheter. Det ger möjlighet att lagra gödsel under en längre tid.

– Går det att hyra tomma gödselbrunnar kan det bidra till att minska transporter och effektivisera tidpunkten för spridning av gödseln, säger Sanna Dahlin, miljö- och hälsoskyddsinspektör i Sunne kommun.

Slipper avgifter

Möjligheten att lära sig körteknik för få ned sin bränsleförbrukning är ytterligare en åtgärd som planeras för samt att kommunen betalar de årliga avgifterna för de lantbruk som har sådana.

Kontakt

Helena Andersson
Bygglovsingenjör
E-post: helena.andersson@sunne.se
Tel: 0565-162 99
Besök: Kvarngatan 6, Sunne
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne

Sanna Dahlin
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
E-post: sanna.dahlin@sunne.se
Tel: 0565-162 22
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne