Sunne kommun vill förenkla för företag och Sunnebor

2021-12-01 Sunne kommun vill förenkla för företag och Sunnebor och går nu ett utvecklingsprogram i Svenskt Näringslivs regi, från vänster Per Branzén, samhällsbyggnadschef, Kristina Lundberg (C), kommunstyrelsens ordförande, Pär Jonsson, bygglovsingenjör, Maria Röjder, miljö- och hälsoskyddsinspektör och Nils Ahlqvist (C), ordförande i miljö- och bygglovsnämnden.

Sunne kommun ingår under ett år i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram. Serviceinriktad myndighetsutövning är ett viktigt område som Sunne vill fortsätta utveckla.

I utvecklingsprogrammet får åtta utvalda kommuner som bestämt sig för att stärka företagsklimatet stöd och utbildning. 

Tredje utbildningstillfället i slutet av november innehöll workshops blandat med föreläsningar från Skatteverket och förebildskommunerna Falkenberg och Trosa.

Alla gynnas av bra service

I Sunne finns ett stort engagemang från politiker i fullmäktige till handläggare i förvaltningen.

– Vi gör mycket som är bra i Sunne. Vi vet också att vi kan bättre. Det ska vara enkelt att vara företagare här. Det ger företagen bättre förutsättningar och det genererar skatteintäkter som vi kan skapa mer välfärd för, säger kommunstyrelsens ordförande, Kristina Lundberg (C).

"Enklaste sättet att få efterlevnad av regler är att hjälpa företagen göra rätt"! Det citatet bär Sunnes deltagare med sig från senaste utbildningsdagen i Stockholm.

– Jag tar med mig idéer om hur vi kan sätta det vi lär oss i praktiken. Hur vi kan göra det vi redan gör bättre? Vad kan ge oss bästa effekten här i Sunne? Mycket handlar om kommunikation och inkludering i de processer vi har i myndighetsutövandet. Alla i ett ärende från företag till handläggare gynnas av en bra service, säger miljö- och byggchef Pauline Skogfeldt.

Sunne kommun som möjliggörare

Per Branzén är samhällsbyggnadschef och menar att fokus ska flyttas från att Sunne ska vara den bästa kommunen till att ”Sunnes medborgare och företagare har det bäst".

– Sunne kommun ska vara möjliggörare och skapa förtroende hos företagen. De ska veta att vi gör vårt yttersta för att underlätta för dem så långt det är möjligt utifrån lagar och regler. Vi ska vara tillmötesgående och jobba rättssäkert.

Vad är nästa steg för att det ska vara enkelt att göra rätt och enkelt att vara Sunnebo?

– Vi ska dra nytta av det vi lär oss och direkt jobba fram konkreta saker att börja arbeta med, säger Maria Röjder, miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Bemötandet är avgörande

Pär Jonsson är bygglovsingenjör och han vill lyfta fram medborgarnas perspektiv.

– Vi är "kommunen" oavsett om det är bygglovsingenjören eller rektorn en person har kontakt med. Alla som jobbar i kommunen är med och påverkar hur medborgarna uppfattar oss.

Prioriterad fråga i Sunne

Sunne har en hög ambitionsnivå för företagsklimatet där politiker och tjänstemän är överens om att det är en prioriterad fråga för hela kommunen.

– Jag är väldigt trygg med att vi har samma uppfattning om vart vi ska, och vad som behövs. Vi behöver inte minst erfarna kulturbärare som kan sprida goda exempel vidare till kollegor och nyanställda. Jag ser detta som en långsiktig förbättringsprocess att göra bra till så bra som möjligt, säger Nils Ahlqvist (C), ordförande i miljö- och bygglovsnämnden.

 

Kontakt

Per Branzén
Samhällsbyggnadschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne

Nils Ahlqvist
miljö- och bygglovsnämnden ordförande, kommunfullmäktige
E-post: nils.ahlqvist@sunne.se
Tel: 073-022 83 51