Sunne kommun vill förenkla för fastighetsägare med enskilda avlopp

2019-10-07

Miljö- och bygglovsnämnden i Sunne fattade ett strategiskt beslut för enskilda avlopp, på sitt sammanträde idag, för att på sikt förenkla för fastighetsägare.

Förvaltningen får nu i uppdrag att ta fram övergripande riktlinjer för handläggning av enskilda avlopp. Syftet är att utveckla kommunens möjligheter att ge råd och stöd till enskilda fastighetsägare och belysa markens naturliga reningsförmåga.

De nya riktlinjerna bedöms vara färdiga nästa år. Samtidigt ska äldre styrdokument ses över, bland annat de som reglerar skyddsnivåerna i kommunen.

Inga nya projektområden öppnas 2020. Nämnden vill prioritera redan pågående tillsynsarbeten inom områden som startats upp sedan tidigare och på lång sikt lägga störst fokus där naturen är känsligast.

– Den här landsbygdsfrågan är av stor vikt. Vi tänker göra vad vi kan för att göra tillämpningen av lagen så rimlig som möjligt. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att den här tillsynsverksamheten är hårt styrd av hur lagstiftningen är skriven och av den praxis som domstolarna tagit fram. Som myndighetsnämnd är vi skyldiga att tillämpa den lag riksdagen antagit. Det minskar utrymmet för lokal eller politisk anpassning trots att vi i vissa fall tycker att lagstiftningen är stelbent, säger nämndens ordförande Nils Ahlqvist (C).

Besluten togs av en enig nämnd bestående av Nils Ahlqvist (C), Conny Carlsson (S), Tage Sohl (L), Björn Wennerström (S) och Mikael Gustavsson (HS).

Kontakt

Nils Ahlqvist
miljö- och bygglovsnämnden ordförande, kommunfullmäktige
E-post: nils.ahlqvist@sunne.se
Tel: 073-022 83 51