Sunne kommun säljer Kvarngatan 6

2021-03-29

Sunne kommun säljer Kvarngatan 6, framförallt för att lokalerna inte uppfyller tillgänglighetskraven och inte längre är ändamålsenliga. Fastigheten har renoveringsbehov.

Samhällsbyggnad har idag kontor på våning 1 och 2 - på våning 3 finns 4 lägenheter. Det finns ingen hiss i byggnaden, vilket under många år varit under diskussion på grund av kraven på tillgänglighet. Beslutet att sälja fastigheten togs i allmänna utskottet i december 2020.

Den preliminära planen är att de 20 personer som idag har kontor på Kvarngatan 6 ska flytta till före detta hotell Selma. Inflyttning på Selma förväntas kunna ske i januari 2023.

Fastigheten säljs nu på öppna marknaden och läggs ut på Hemnet via Fastighetsbyrån. Planen för fastigheten behöver ändras om det inte ska vara kontor framåt.

Att komma längre från kollegorna som jobbar i kommunhuset ska inte bli några problem.

- Vi har haft pandemiåret att lära oss samarbeta mer digitalt. Kontakterna med allmänheten sker också alltmer digitalt eller via telefon. I nya, moderna lokaler tror vi också att vi kan hitta nya och effektivare samarbeten inom samhällsbyggnad, säger Johanna Bergsman, chef på tekniska enheten.

Kontakt

Leif Jansson
Tf, tekniska enheten
E-post: leif.jansson@sunne.se
Tel: 0565-163 59
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Tekniska enheten, 686 80 Sunne