Sunne kommun polisanmäler misstänkt mutbrott

2018-09-07

Sunne kommun har polisanmält händelser kring vår egen upphandling av gräventreprenörer. Ärendet är rubricerat som mutbrott.

2015 gjorde Sunne kommun en upphandling av gräventreprenörer. I vår och sommar har en medarbetare på kommunen tagit emot uppgifter om att det vid sidan av upphandlingen nåtts en överenskommelse om kompensation med vissa av entreprenörerna.

– Den utredning vi själva genomfört visar att det sannolikt har gått till så här, vilket är helt oacceptabelt. Vi har nu beställt en extern, oberoende granskning för att få fullständig klarhet i ärendet, säger Anders Olsson, verksamhetschef samhällsbyggnad i Sunne kommun.

Polisanmälan är rubricerad som mutbrott och den har gjorts mot händelsen, inte mot några personer.

– Vi tycker att det är viktigt att polisen får utreda om det har skett något brottsligt. Det finns inget som tyder på att någon på kommunen har skott sig, det ser ut att handla om missriktad välvilja.

Överenskommelsen förekommer inte längre, sedan den blev känd för bland annat verksamhetschefen.

 Ramavtalen med våra fyra entreprenörer går ut i juni 2019 och vi förbereder nu en ny upphandling. Innan dess ska vi med hjälp av den oberoende utredningen säkerställa att våra rutiner följs. Det ska vara en självklarhet för alla att vi sköter saker öppet och enligt de regler vi har.

Mer information kan lämnas först när den oberoende utredningen, som genomförs av PwC, är klar.