Sunne kommun köper svenskt kött sedan två år

2018-08-15

​Torkan har slagit hårt mot bönderna. Bristen på foder gör sannolikt att de måste skicka djur till slakt. Sunne kommun köper sedan två år huvudsakligen kött från svenska gårdar och kommunen följer händelseutvecklingen för bönderna.

Sunne kommun köper huvudsakligen kött från svenska gårdar. Det är resultatet av den upphandling som gjordes för två år sedan tillsammans med Torsby kommun. Grossisten Dafgårds blev då leverantör.

Vid upphandlingen ställde Sunne och Torsby upp kriterier om exempelvis djurhållning och transporttider. Det gjorde att bara de leverantörer som uppfyller kraven enligt svensk djurskyddslag kunde offerera.

– Våra lokala bönder gynnas indirekt när vi via Dafgårds köper svenskt kött från de slakterier dit lantbrukarna i Sunne och Torsby levererar. Slakterierna får avsättning för sitt kött när vi köper och de kan på så vis ta emot fler djur, säger Evalena Nilsson, kostchef i Sunne kommun.

Sunne kommun följer händelseutvecklingen för bönderna.
– Om vi ska kunna bidra ytterligare behöver vi lägga till fler kötträtter på menyn. I så fall behöver vi ta en diskussion politiskt. Jag tar upp frågan på nästa kommunstyrelse. Det är också viktigt att vi som privatpersoner gör medvetna val och väljer svenskt kött. Var och en kan påverka och hjälpa våra bönder som befinner sig i en tuff situation, säger kommunstyrelsens ordförande, Gunilla Ingemyr.

Kontakt

Gunilla Ingemyr
kommunstyrelsen ordf, krisledningsnämnden ordf, kommunfullmäktige, allmänna utskottet
E-post: gunilla.ingemyr@sunne.se
Tel: 0565-162 52
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Evalena Nilsson
Kostchef
E-post: evalena.m.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-162 03, 070-320 40 32
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kostenheten 686 80 Sunne