Sunne jobbar aktivt för ett bättre företagsklimat

2021-09-22 Flygbild, Sunne höst

Svenskt näringsliv undersöker årligen det lokala företagsklimatet. Sunne tappar i årets mätning men får ett högt betyg för trygghetsfrågorna i kommunen. Sunne har en hög ambitionsnivå och en aktiv handlingsplan igång för att vända trenden.

Handlingsplan och utvecklingsprogram för ett bättre näringslivsklimat

I årets mätning ger företagen i Sunne högt betyg för trygghetsfrågorna i kommunen, men efterfrågar bättre dialog, förbättrad kommunal upphandling, bättre förståelse för företagande bland beslutsfattarna och mer fokus på infrastrukturfrågor.
En handlingsplan är gjord och arbetet pågår med just dessa utpekade områden.

- Företagsklimatet är en prioriterad fråga i kommunen och det finns stark vilja att utveckla både näringsliv och samhällsliv, säger Per Branzén. Vi vet att det kan ta tid att vända utvecklingen till det bättre. Vi känner att vi har verktygen och att vi är på rätt väg.

Åtgärderna beskrivs i en nyhet på sunne.se som du hittar här

Sunne kommun är också en av åtta kommuner som valts ut för att delta i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram för att stärka företagsklimatet. I programmet ingår mentorskap, samarbete med Svenskt Näringslivs regionkontor och erfarenhetsutbyte med andra kommuner kring fyra teman:

  • Styrning och ledning för starkare företagsklimat
  • Serviceinriktad myndighetsutövning
  • Attraktivare och effektivare upphandling
  • Utvecklingsprojekt för ett starkare företagsklimat

Sunne har i många år legat i topp i rankningslistan bland Värmlandskommunerna och bland de topp 25 bästa resultaten i Sverige. I årets resultat hamnar vi på plats 7 i Värmland och 110 i Sverige. 
Vi gratulerar Grums som i år finns överst bland Värmlands kommunerna i rankningen och Vårgårda kommun som toppar placeringen i Sverige.
Resultatet från årets mätningar av företagsklimat hittar du här

- Vi tar allvarligt på undersökningen och lägger nu kraft på att jobba med de områden som företagen pekar specifikt på, säger Per Branzén, näringslivschef i Sunne kommun.
- Vi har en bra dialog med ett aktivt näringslivsråd där vi kanaliserar frågor som ska förbättra företagsklimatet och arbetar gemensamt med aktuella frågor. I näringslivsrådet ingår representanter från Företagarna, Fastighetsägarna, Mitt Sunne, Besöksnäringen, Majorskorna, LRF, Fryksdalens Sparbank och politiker från allmänna utskottet. Alla är viktiga för att lyckas i arbetet.

Företagen bedömer sin kommun i olika frågor

Bland frågorna i undersökningen får företagen bland annat lämna omdömen på en sexgradig skala om hur man upplever att kommunen hanterar service, bemötande och attityder till företagande. Det kan handla om förståelse, handläggningstider och hur tillgänglig man är i olika situationer som till exempel tillsyn och kontroll eller att söka tillstånd.

Det är det sammanfattande omdömet som ger betyget 3,57 och rankningen bland Sveriges alla kommuner. Ambitionen i Sunne är att ha ett sammanfattande omdöme över 4,0.

Kontakt

Per Branzén
Kultur- och näringslivschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne