Sunne hedrar Selma Lagerlöf och kampen för kvinnors rösträtt med flaggdag

2020-11-20

Idag 20 november, på Selma Lagerlöfs födelsedag, vill Sunne kommun hedra minnet av henne och alla andra som kämpat för kvinnors rösträtt. Vi riktar en tacksamhetens tanke till alla som arbetat för demokratin och sett till att vi är där vi är idag.

För några veckor sedan skrev vi i Sunne på en deklaration för stärkt demokrati tillsammans med de 15 andra kommunerna i Värmland, länsstyrelsen och Region Värmland. Demokratin kan inte tas för given.

- Vi hissar flaggorna för att hedra alla dem som kämpat för att vi skulle nå dit vi nått idag. Och även lära oss av historien inför framtiden så att vi ser till att värna demokratin och säkra den. Selma Lagerlöf var så viktigt i det här arbetet, säger kommunstyrelsens ordförande, Kristina Lundberg (C).

Kontakt

Kristina Lundberg
kommunstyrelsen ordf, krisledningsnämnden ordf, allmänna utskottet
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-162 52, 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne