Sunne Gymnasieskola anpassas till efterfrågan

2018-04-10

I höst tar inte Sunne Gymnasieskola in några nya elever till naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammen. Samtidigt utökas antalet platser på industritekniska programmet från 12 till 16. Totalt finns 150 gymnasieplatser i Sunne inför hösten 2018.

I höst tar inte Sunne Gymnasieskola in några nya elever till naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammen. Antalet sökande har varierat under åren och funderingar på förändrad organisation har funnits från och till. I dagsläget finns 5 elever som valt samhällsvetenskapsprogrammet i första hand i den preliminära ansökningen, med en organisation på 25 platser. Naturvetenskapsprogrammet har 13 elever sökt i första hand i det preliminära valet.

Värmland har idag mer än 1000 tomma gymnasieplatser.
– Tomma platser kostar pengar för alla kommuner. Vi måste få en balans mellan tillgång och efterfrågan. Det här är en åtgärd som vi har funderat på under en längre tid. Beslutet innebär att vi minskar 45 gymnasieplatser i Sunne, säger Gunilla Ingemyr, kommunstyrelsens ordförande i Sunne.

Sunne Gymnasieskola utökar samtidigt antalet platser på industritekniska programmet från 12 till 16. Fordon- och transportprogrammet har 32 platser och ett högt söktryck.
– Där funderar vi på utöka i framtiden, eftersom det är ett populärt program.

Totalt finns 150 platser på på Sunne Gymnasieskola inför hösten 2018. Utbudet är Fordon- och transportprogrammet, Naturbruksprogrammet, Grafisk Produktion och Industritekniska programmet.

– Vi har har hög kvalitet på våra program och vår avsikt är att vässa oss ytterligare. Många Sunneelever väljer att studera på större orter, framförallt Karlstad. Vi behöver bli ännu bättre på att visa att vi håller hög nivå på våra utbildningar så att vi får fler sökande.

 

Kontakt

Gunilla Ingemyr
kommunstyrelsen ordf, krisledningsnämnd ordf, allmänna utskottet, kommunfullmäktige
E-post: gunilla.ingemyr@sunne.se
Tel: 0565-162 52
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Freddy Kjellström
kommunstyrelsen, bildningsutskott ordf, kommunfullmäktige
E-post: freddy.kjellstrom@sunne.se
Tel: 070-19 18 147