Sunne firar demokratin 100 år

2021-09-16

Sveriges demokrati fyller 100 år 2021. Det vill vi naturligtvis vara med och fira med en rad aktiviteter i Sunne. Demokrativeckan pågår mellan 20-27 september. I programmet finns flera möjligheter att delta i samtal med kommunledning och politiker.

I oktober 2020 skrev länets 16 kommuner, Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland under det nationella initiativet Deklaration för en stark demokrati. Satsningen på en gemensam demokrativecka är ett av åtagandena i deklarationerna.
Du kan läsa mer om deklarationen på hemsidan för Vår demokrati

Programmet i Sunne

- Demokrati är inte ett statiskt tillstånd utan en ständigt pågående process, säger Kristina Lundberg (C) kommunstyrelsens ordförande. Den måste varje dag värnas och försvaras, därför är möjligheten att uppmärksamma den på det här viset ett fantastiskt tillfälle.
Vi har skapat ett program i Sunne där samtalet och lyssnandet står i fokus.

Ställ frågor till Kristina Lundberg

Under hela veckan kan du skicka in frågor till Kristina Lundberg (C), kommunstyrelsens ordförande på epostadressen: kristina.lundberg@sunne.se.
Kristina besvarar frågorna via filmer som publiceras på Sunne kommuns You-tube kanal.
Syftet är att öka insyn, kunskap och ge ökad tillgänglighet.

Kommunledningen bjuder in till samtal om utveckling och angelägna frågor

Kristina Lundberg (C), kommunstyrelsens ordförande, Tobias Eriksson (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och Petra Svedberg, kommunchef, ser fram emot att få samtala med dig om angelägna frågor.
På plats finns också representanter för samhällsbyggnad. Vi berättar bland annat om satsningar som är på gång och kommunala medel som finns att söka.
Senast anmälan till Gräsmark och Östra Ämtervik är den 16 september och till Västra Ämtervik och Lysvik, 23 september. Läs mer om dessa möten i vår kalender

Välkommen till:

  • Kalasmakeriet, Gräsmark, måndag 20/9 kl 18.00-20.00
  • Gunnerudsgården, Östra Ämtervik, onsdag 22/9 kl 18.00-20.00
  • Kulinarika, Västra Ämtervik, måndag 27/9 kl 18.00-20.00
  • Frykens Pärla, Lysvik, onsdag 29/9 kl 18.00-20.00

Speed-dating på Sunne bibliotek

Måndag 20 september kl 15-16.
Med Kristina Lundberg (C), kommunstyrelsens ordförande och Petra Svedberg, kommunchef. Välkommen att sitta ner och ställa frågor och funderingar eller lämna synpunkter några minuter till Kristina och Petra.

Hur kan vi samexistera med stora rovdjur

Lyssna på Viltförvaltning som en landsbygdsrelaterad demokratifråga.
Onsdag 22 september kl 16-17
Tobias Eriksson, kommunalråd, Sunne deltar i detta digitala seminarium med samtal.
Seminariet kan ses via Länsstyrelsen Värmlands youtube-kanal
Läs mer om seminariet i vår kalender

Föreläsning: Vem får inte vara med när rösträtten blev allmän och lika?

Om rösträttsbegränsning före och efter 1921 – rösträtt, politik och samhällsförändring
Torsdag 23 september kl 17, i Frykensalen, Sunne bibliotek
Föreläsning med Bengt Sandin, barn- och ungdomsforskare och historiker från Linköpings universitet. Läs mer om föreläsningen i vår kalender

Aktiviteter för barn och ungdomar, ungdomsenkäten LUPP

Ungdomsenkäten LUPP är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt. Den ska genomföras 1 oktober-30 november i Sunne och hanterar bland annat frågor om inflytande och demokrati.

Barnbibliotekarierna Maria Bergström och Isa Johansson startar upp bibliotekets barn- och ungdomsverksamhet med aktiviteter runt temat demokrati som kommer pågå under hela läsåret .

Hela Värmland uppmärksammar Demokratin 100 år

- Demokratin behöver försvaras varje dag, och det gör vi bäst genom att lyssna på kvinnor och män, flickor och pojkar och skapa goda förutsättningar för delaktighet och ett respektfullt samtal, säger landshövding Georg Andrén.

Runt om i Värmlands alla kommuner pågår aktiviteter för att uppmärksamma Demokratin 100 år. En del är på plats andra sänds digitalt för att så många som möjligt ska kunna delta.
Bland annat flera direktsända lunchsamtal och debatter varje dag.
Hela programmet för Demokrativeckan och vad som händer runtom i Värmland hittar du här