Sunne Fastighets AB:s vd säger upp sig

2020-09-22

Anders Svensson, vd för Sunne Fastighets AB, väljer att avsluta sin anställning, skriver Sunne Fastighets AB i ett pressmeddelande.

Pressmeddelandet från Sunne Fastighets AB skickades ut på tisdagsförmiddagen:

"Styrelsen för Sunne Fastighets AB har mottagit vd Anders Svenssons uppsägning. Anders har själv valt att avsluta sin anställning, vilket styrelsen beklagar.

Styrelsen har hela tiden haft det största förtroende för det grundliga och stabiliserande arbete Anders har utfört under sin tid som vd för fastighetsbolaget.

Under Anders ledning har Sunne utökats med ett fyrtiotal lägenheter på Magasinsgatan, en utbyggnad av Allégården och det viktiga köpet av fd. Hotell Selma Lagerlöf.

Styrelsen kommer inom kort att påbörja arbetet med rekrytering av ny VD för fastighetsbolaget."

Sunne Fastighets AB är ett helägt kommunalt bolag med cirka 700 lägenheter, studentboenden och lokaler.

Kontakt

Tobias Eriksson
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, allmänna  utskottet ordförande, krisledningsnämnden
E-post: tobias.eriksson@sunne.se
Tel: 070-185 02 82
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne