Sunne Fastighets AB köper gamla Hotell Selma i Sunne

2019-12-18 Gunilla Ingemyr (C), kommunstyrelsens ordförande, Tobias Eriksson (S), ordförande i Sunne Fastighets AB och vd för bolaget Anders Svensson är mycket nöjda med köpet av gamla Hotell Selma i Sunne

Sunne Fastighets AB har köpt gamla Hotell Selma Lagerlöf för 16 miljoner kronor. Det blir kommunal verksamhet i lokalerna och sannolikt också hyreslägenheter. Det finns även plats åt andra etableringar i husets 8 000 kvadrat. Fler aktörer är intresserade

Sunne Fastighets AB har diskuterat med hotellets ägare, Strawberry Properties, sedan början av oktober. 

– Kommunen har behov av lokaler och nu kan vi tillgodose en stor del av det. Exakt vilka verksamheter får vi se. Det som är klart är att hemtjänsten har behov av personalutrymmen som de inte har idag. Dessa ska fixas omgående efter årsskiftet, säger Anders Svensson, vd i Sunne Fastighets AB.

Bolaget får tillträde till lokalerna på fredag. Fastigheten är i mycket gott skick, men behöver en del ombyggnation invändigt för att anpassas.

– Byggnaden är porten in till Sunne via E45:an. Det känns väldigt positivt och viktigt att byggnaden kommer till användning igen, säger Gunilla Ingemyr (C), kommunstyrelsens ordförande.

Det finns också behov av en större samlingslokal i kommunen. Här kommer Gösta Berlingsalen att fylla en funktion.

– Styrelsen för Sunne Fastighets AB och vd Anders Svensson har jobbat hårt för den här lösningen som är långsiktigt bra för Sunne, säger Tobias Eriksson (S), ordförande i Sunne Fastighets AB.

Kontakt

Tobias Eriksson
kommunstyrelsen 1:e vice ordf,allmänna utskottet ordf, kommunfullmäktige, krisledningsnämnden
E-post: tobias.eriksson@sunne.se
Tel: 070-185 02 82
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Anders Svensson
Verkställande direktör
E-post: anders.svensson@sunne.se
Tel: 0565-179 59, 076-100 45 74
Besök: Brårudsallén 8
Adress: Brårudsallén 8, 686 80 Sunne