Sundsbron renoveras 2020

2018-12-04

De underhållsarbeten som Trafikverket planerade att utföra på Sundsbron i centrala Sunne under 2019 senareläggs till 2020.

En omprioritering av medel gör att arbetet på bron över Sunnesundet i Sunne inte startar förrän 2020.

Upplägget är detsamma som i tidigare planering, alltså med en tillfällig bro som klarar dubbelriktad trafik med BK1 klass och med en separat påhängd passage för gång- och cykeltrafik.

- Det är inget konstigt med att vi måste skjuta på arbetet. I en så stor verksamhet som Trafikverket bedriver sker omprioriteringar hela tiden utifrån resursbehoven och inte minst vädret. 2020 gör vi arbetena som planerat, med en tillfällig bro som gör det enklare för trafikanterna, säger Robert Andersson som är Trafikverkets projektledare för arbetet.

Kontakt

Uppdateringar om projektet  

Kontaktperson:
Robert Andersson, projektledare, 010-123 13 65