Sundet öppnar för båttrafik 22 juli - 29 augusti

2021-07-22 Brobygget den 9 juli-21

Arbetet med nya gång- och cykelbron över sundet har gått bättre än förväntat och farleden öppnar därför en vecka tidigare än beräknat. Det går nu att åka genom hela Frykensundet från den 22 juli till den 29 augusti.

Bilden visar brobygget den 9 juli -21.

Vår entreprenör har gjort sitt allra bästa för att göra farleden öppen under semestertid. Tidigare i sommar har det varit möjligt att hålla sundet öppet under helger och delar av juni och juli. Övrig tid har byggandet pågått och inga båtar har kunnat passera.
Eftersom arbetet med bron har gått bra utan större problem kan vi nu glädjande meddela att hela Frykensundet är öppet för båttrafik igen, från och med den 22 juli till och med 29 augusti.

Den nya gång- och cykelbron

Sunne växer och bostadsområdena Torvnäs och Solbacka byggs ihop med den västra sidan av Frykensundet. Det blir närmare till centrum, järnvägsstationen, Kolsnäs och Sundsbergsområdet.
Bron som går över Frykensundet från Älvgatan på den västra sidan till Torvnäs på den östra sidan förväntas vara färdig i november 2021.

Fakta:

  • Konstruktion i stål och betong
  • Byggs med tre spann och två stöd i vattnet med en seglingsbar fri höjd med tanke på båttrafiken
  • Klar 1 november 2021
  • Kostnad cirka 20 miljoner kronor varav medfinansiering från Trafikverket på 1,3 miljoner kronor
  • Total brolängd 94,7 meter
  • Höjd över Fryken är samma som Sundsbron och Bryggarebron
  • Bron blir upplyst kvällstid
  • Ska fungera som reservbro för utryckningsfordon