Störning Sundsgatan

2022-11-14

Sundsgatan vid Brårudsallén är tillfälligt avstängd, och trafiken leds därför om. Det pågår ett arbete med att gräva fjärrvärmeledningar, arbetet väntas vara färdigt fredag 18 november.