Leif och Inger Stinnerbom tilldelas kunglig kulturarvsmedalj i äkta guld

2022-08-31 Leif och Inger Stinnerbom föräras en kunglig kulturarvsmedalj, 9 september 2022, i samband med föreställningen En saga om en saga i Berättarladan. (Foto: Håkan Larsson).

Leif och Inger Stinnerbom får ta emot kulturarvsmedaljen i äkta guld för sin kulturella gärning med Västanå Teater. Medaljen delas ut av Kungliga Patriotiska Sällskapet.

Kungliga Patriotiska Sällskapet tilldelar Leif Stinnerbom och Inger Hallström Stinnerbom Kulturarvsmedaljen "för att de med stor framgång utvecklat och förmedlat ett sceniskt kulturarv med rötter såväl i värmländsk tradition som i världskulturen", skriver det kungliga sällskapet i ett pressmeddelande.

Landshövdingen delar ut

Sedan 1990 driver Leif och Inger Stinnerbom Västanå teater i Sunne.

– Västanå teater har en egen spelstil med berättande, musik och dans som lika viktiga delar av helheten. Det är storstilat, berörande och konstnärligt mycket högtstående, säger Susann Silfverstolpe, förslagsställande ledamot och tidigare intendent på Bukowskis.

Medaljen  delas ut i samband med Västanå teaters jubileumsföreställning "En saga om en saga" den 9 september. Sällskapets ledamot, landshövding Georg Andrén överlämnar medaljen. Föreställningen celebrerar teaterns egen femtioåriga saga och är ett möte mellan Västanå Teater och Selma Lagerlöf. 

Motiveringen

Karin Helander, professor i teatervetenskap och ledamot i Kungliga Patriotiska Sällskapets förvaltningsutskott har formulerat Sällskapets motivering.

Motivering
"Regissören, teaterchefen och riksspelmannen Leif Stinnerbom och kostymskaparen Inger Hallström Stinnerbom har med stor framgång på Västanå Teater under drygt tre decennier utvecklat och förmedlat ett sceniskt kulturarv med rötter såväl i värmländsk tradition som i
världskulturens folkmusik och dans. Genom starkt visuell, kroppslig, poetisk och musikalisk berättarteater dansar texten i Selma Lagerlöfs mångbottnade texter eller i myter, folksagor och epos som Eddan och Kalevala. Detta specifika kulturarv traderas nu också genom nya generationer Stinnerbom".

– Vi är oerhört överraskade, stolta och glada över att få erhålla Kulturarvsmedaljen! Folkkulturen och kulturarvet har varit den outsinliga källa vi öst ur under alla år. Då teater är ett enormt kollektivt arbete känner vi att alla medarbetare på Västanå teater genom alla år
har stor del i denna utmärkelse, berättar kulturarvsmedaljörerna Leif Stinnerbom och Inger Hallström Stinnerbom.

Om kulturarvsmedaljen

Medalj för bevarande av svenskt kulturarv (Kulturarvsmedaljen) instiftades 2012 med syftet att premiera och lyfta fram betydelsen av de många oegennyttiga och engagerade arbetsinsatser som enskilda, föreningar, företag, församlingar och organisationer gör i syfte att bevara, utveckla och tillgängliggöra det svenska kulturarvet. Nomineringarna görs av sällskapets ledamöter.

Medaljen är gjord i 18 karat guld och ges i Sällskapets första storlek, den 11:e i den berchska skalan, med Kung Carl XVI Gustafs bild på åtsidan.

Tidigare mottagare

Carl-Gustaf von Ehrenheim, Antonia Ax:son Johnson och Viveca Ax:son Johnson, Anders Wall, Barbro Osher, Kjerstin Häggbom Dellert, Alexander Husebye och Eva Rydberg.

Varmt grattis till Leif och Inger Stinnerbom som nu sällar sig till skaran av eldsjälar som lagt ett enormt engagemang i att bevara det svenska kulturarvet.