Spökslottet AB köper Sunne järnvägsstation

2021-04-21 Sunne kommun har sålt järnvägsstationen till Spökslottet AB som ska göra byggnaden fräsch och fin igen.

Spökslottet AB, Jan Lennartsson, är ny ägare till Sunne järnvägsstation. En byggnad med kulturhistoriskt värde som nu ska fixas ”så att den skiner som förr”.

Sunne kommuns allmänna arbetsutskott beslutade idag 21 april att anta Spökslottet AB: s anbud på 500 001 kronor.

– Vi har gjort en sammantagen bedömning av priset, verksamheten och helhetsgreppet kring fastigheten. Det finns också en tydlig tidplan. Det finns en vana sedan tidigare att förvalta fastigheter och driva verksamhet och det kändes viktigt eftersom det är en plats som människor samlas på och passerar, säger Linda Johansson (S), ordförande i allmänna utskottet.

Spökslottet AB får tillgång till fastigheten så snart som möjligt, troligen i mitten av maj. Därefter krävs bygglov och andra förberedelser innan det  händer saker som syns.

Planen är att det på stationen ska startas ett café i annan regi.

Idag använder Trafikverket större delen av bottenvåningen till väntrum för tågresenärer samt personalutrymmen. Det hyresavtalet fortlöper.

– Den lägenhet som en av kommunens hemtjänstgrupper använder på övervåningen går vi ur vid årsskiftet och flyttar istället in på fd hotell Selma.

Den nya fastighetsägaren ska fräscha upp byggnaden så att den blir som förr. Fastigheten ska bevaras och bli fin igen. Fönster ska bytas och tanken är att bygga in lastkajen.

Sunne stationshus är en av sexton stationsbyggnader som finns längs Fryksdalsbanan. Huset byggdes ca 1915 av Kil-Fryksdalens järnvägsaktiebolag och är ritat av arkitekt Yngve Rasmussen.

Fyra anbud hade lämnats in på järnvägsstationshuset.

– Alla var intressanta, men efter en helhetsbedömning beslutade allmänna utskottet att anta Spökslottet AB:s anbud. Det var inte bara priset som avgjorde.