Spång utmed sjön Fryken i Sunne invigd

2020-04-01

Torvnäs/Solbacka är Sunne tätorts utvecklingsområde för bostäder. En drygt 280 meter lång och 2 meter bred spång följer stranden och gör naturen och Fryken tillgänglig för alla som vill vistas i området. 1 april invigdes spången med bandklippning.

Flygbild: Karl Leino, SlutaGräv

Området ligger på sjön Frykens östra sida, strax söder om Sunne kyrka. Många flanörer har hittat till den nya spången för en promenad och pick-nick vid någon av de fyra rastplatserna som finns utmed den. Den vindlande spången har redan blivit ett populärt friluftsområde.

Ett naturstråk till för alla

- Fryken är en tillgång. Här har vi gjort det enkelt att komma nära naturen. Spången och rastplatserna är också anpassade för den som har permobil eller rullstol, säger Mikael Persson, samhällsplanerare i Sunne kommun.

I södra änden av spången finns en vändplats. Till den delen ska en gångväg i grus anslutas från det nya bostadsområdet.

Det var Mikael som kom med idén att bygga en spång utmed stranden nedanför det nya villaområdet Torvnäs/Solbacka i Sunne.

- Spången är ett sätt att knyta ihop det befintliga bostadsområdet och tätorten med det nya villaområdet. Spången visar att det här är ett naturstråk som är till för alla – både Sunnebor och besökare, säger Mikael Persson.

Det röda bandet klipptes av kommunstyrelsens ordförande, Gunilla Ingemyr (C) tillsammans med Tobias Eriksson (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och Mikael Persson, samhällsplanerare i Sunne kommun.

Naturen kan vara läkande

- I dessa oroliga tider känns det bra att kunna inviga en plats där människor enkelt kan ta sig ut i naturen och friska luften. Naturen kan vara en läkande kraft att vända sig till i det ansträngda läge vi befinner oss med Coronasmittan, säger Gunilla Ingemyr, kommunstyrelsens ordförande i Sunne.

Träd och växtlighet finns kvar nära spången och småfåglarna kvittrar och ger vårkänslor. Utmed spången finns informationstavlor om vilka fågelarter som finns där.

Tittar över stranden i senare projekt

Arbetsmarknadsenheten i Sunne kommun startade bygget av spången i januari. 20 000 skruv och 2 000 tryckimpregnerade brädor har använts. Sunneföretaget Sluta gräv har satt ner 240 markskruv på 1.20 meters djup. Spången kostade 300 000 kronor (exklusive moms) att bygga. 

- I ett senare projekt ska vi titta på själva stranden. Många blir så småningom säkert sugna på att bada, men det är inte lämpligt i nuläget eftersom stranden och sjöbotten behöver rensas, säger Mikael Persson.

Uppskattat arbete

Under invigningen fick gänget på Arbetsmarknadsenheten stor uppskattning för sin arbetsinsats.

- Tack för det arbete ni lagt ner och det fina resultatet ni har åstadkommit. Utan er hade vi inte haft någon spång, säger Tobias Eriksson, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och får medhåll av Gunilla Ingemyr.

Peter Sundström, arbetsledare på Arbetsmarknadsenheten, är nöjd och glad över vad projektet gett.

- Det har varit ett perfekt projekt för gänget på Arbetsmarknadsenheten. Från idéstart till att bygga och färdigställa och sedan vara med på invigningen. Riktigt, riktigt roligt.

Området fortsätter utvecklas

Under planarbetet för hela bostadsområdet, som påbörjades 2015, prövades markens lämplighet för bostäder genom olika utredningar och undersökningar. 2018 var marken säkerställd för bostadsbyggnation och detaljplanen antogs.

Den miljötekniska undersökning som gjordes vid en före detta brandövningsplats, som ligger strax utanför själva plan- och tomtområdet, visade att det fanns föroreningar i marken. Området ska åtgärdas för fortsatt användning. Enligt allmänna utskottets beslut 25 mars, ska en utredning för mindre känsligt område nu utredas.

– Marken det handlar om ska inte bebyggas, så vi tänker oss att göra en asfalterad parkering för besökare där. Då kan vi schakta bort det som behövs vilket innebär en mindre insats. Alla data finns i en annan utredning så nu får enheten plan och projekt ta fram hur vi gör detta på bästa sätt, säger Tobias Eriksson (S), ordförande i allmänna utskottet.

Under hösten ska den nya gatan genom villaområdet asfalteras och få ett namn.

– 7 april tar kommunstyrelsen beslut om vägnamnet, säger Johanna Bergsman, enhetschef plan och projekt i Sunne kommun.

De första nybyggarna igång

De första nybyggarna i det nya bostadsområdet har börjat med markarbeten för sina nya hus. Sju tomter av 25 är sålda i det natursköna området med gångavstånd från Sunne centrum.

Kontakt

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne