Sophämtningen i kommunen är försenad.

2019-01-03

Entreprenören Nordren meddelar att de är försenade med att hämta våra sopor.  Så låt kärlen stå framme tills det är tömt.  Räknar med att ha kört i kapp senast söndag.