Ändrad sophämtning under Midsommar

2022-06-20

Ändrad sophämtning Midsommarafton! Nordren tömmer inte soptunnorna på Midsommarafton, fredagen den 24 juni.

Ordninarie tömning fredagen den 24 juni kommer istället att köras in v.26. Ställ ut ditt kärl senast måndagen den 27 juni kl.06.00 och låt det stå framme tills det är tömt.

Ni som har ordinarie hämtning v.26, ställ ut ditt kärl senast 06.00 på ordinarie dag och låt det stå framme tills det är tömt.

Senare hämtning kan förkomma under v.26