Sophämtning 1 maj

2020-04-27

Ingen ändring av körturerna för sophämtning den 1:a maj.

Vår entreprenör Nordren tömmer sopkärlen som vanligt enligt körlista nu på fredag den 1:a maj. Se till att ditt kärl är framställt senast kl. 06.00 på morgonen och låt det stå framme tills det har blivit tömt. 

Kontakt

Eva-Karin Nilsson
Avfallstekniker
E-post: eva-karin.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-164 22
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Avfallsenheten, 686 80 Sunne