Snart kan bygget av gång- och cykelbro starta

2020-10-01 Illustration över hur den nya bron kan komma att se ut.

Gång- och cykelbro över Frykensundet kommer nu allt närmare byggstart. Kommunstyrelsen beslutade i veckan att föreslå kommunfullmäktige att ge ett igångsättningstillstånd för bron. Beslut fattas i kommunfullmäktige den 12 oktober.

Ärendet om igångsättning av byggandet av bron över Frykensundet vid Torvnäs behöver tas av kommunfullmäktige den 12 oktober för att få till en byggstart så att arbetet kan färdigställas innan 1 november 2021. Då ingår en peng från Trafikverket på 1,3 miljoner. Pengar som fryses in om bygget inte kommer igång i tid.

Mark- och miljödomstolen har sedan tidigare godkänt att Sunne kommun ska få anlägga gång- och cykelbron. Projekteringen är genomförd och upphandling har utförts.

– Det har blivit betydligt dyrare än tänkt och det är aldrig bra. Men vi tror inte att det kommer att bli billigare om vi väntar ännu längre, säger Kristina Lundberg (C), kommunstyrelsens ordförande.

Investeringsprojektet ”Bro över Frykensundet” har en budget på cirka 12,4 miljoner kronor och nu finns även de resterande 5,7 miljoner kronorna med i beräkningen.

– I vårt förslag till budget har vi tagit med fördyringen. Den här bron är viktig att ha i händelse av utryckning vid olycka exempelvis, säger Kristina Lundberg. 

Bilderna är illustration på hur den nya bron kan komma att se ut.