Skärpta smittskyddsåtgärder och trängseltillsyn för serveringsställen

2022-01-11

Regeringen inför skärpta smittskyddsåtgärder för serveringsställen från och med den 12 januari. På grund av restriktionerna görs också trängseltillsyn under de kommande veckorna.

För serveringsställen gäller följande restriktioner

Restriktionerna gäller från och med den 12 januari 2022 och tills vidare:

  • Serveringsställen ska stänga senast kl. 23.00.
  • Max åtta personer per sällskap
  • 1 meter mellan sällskapen och endast sittande servering

Undantag görs, för servering på särskilda boenden och rumsservering på hotell eller från minibar i hotellrum.
Vi vill också uppmärksamma er på att förändring kan ske snabbt på grund av den rådande situationen med Covid-19.
För mer information läs om de nya åtgärderna på Folkhälsomyndighetens webbplats

Trängseltillsyn

Trängseltillsyn förbereds för att vid besök, från och med den 12 januari, kontrollera att de nya restriktionerna för att minska smittspridningen av Covid-19 följs.

Miljö- och byggenheten vill med information om trängseltillsyn förbereda på besöket och uppmanar alla att göra åtgärder redan nu.
Vi är tacksamma för samarbete och visad hänsyn vid vårt besök.

Kontakt

Vid frågor om restiktionerna och trängseltillsynen kontakta:

Linnea Olsson, alkoholhandläggare
E-post: linnea.olsson@sunne.se
Tel: 0565-162 62

eller

Helena Andersson, Tf enhetschef miljö- och byggenheten
E-post: helena.andersson@sunne.se
Tel: 0565-162 99