Slutlig rösträkning till Europaparlamentsvalet

2019-05-26

Slutlig rösträkning av röster som avgetts vid 2019 års val till Europaparlamentet i Värmlands län äger rum på Länsstyrelsen Värmland måndag 27 maj.

Slutlig rösträkning av de röster som avgetts vid 2019 års val till Europapar-lamentet i Värmlands län äger rum vid offentlig förrättning på Länsstyrelsen,  Våxnäsgatan 5, Karlstad med början måndagen den 27 maj 2019, klockan 09.00.

Rösterna räknas kommunvis i ordning Karlstad kommun och därefter i alfabetisk ordning.