Skyltar för oskyddade trafikanter

2020-10-26 Vid gångpassager har alltid fordonstrafiken företräde.

Har du lagt märke till skyltarna som sitter vid vissa övergångsställen och gångpassager i Sunne centrum? Vi vill med dem uppmärksamma oskyddade trafikanter på vad som gäller.

Gå med cykeln om du vill ha företräde vid ett övergångsställe.

Vid  så kallade gångpassager har fordonstrafiken alltid företräde. Där kan du som går eller cyklar passera där när det inte kommer några fordon. Var rädd om dig och tänk på att ha reflex i mörkret.

Läs mer om skillnaden mellan gångpassager och övergångsställen här på sunne.se. Klicka på länken till höger.

Led cykeln om du vill ha företräde vid ett övergångsställe.

Kontakt

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne