Skolan startar den 20 augusti

2019-08-07

Den 20 augusti startar skolorna i Sunne kommun för läsåret 2019-2020. Här hittar du alla tider för skolstarten och var samlingen sker för alla skolorna. Välkommen till ett nytt skolår!

Förskoleklass - Grundskola

Skolstart 20 augusti 2019, samling sker i respektive klassrum.

 • Gräsmark – samling 07.45
 • Svensby – samling 07.45
 • Klätten - samling 08.00
 • Lysvik – samling 07.45
 • Prästbol – samling 08.00
 • Skäggeberg – samling 08.15
 • Östra Skolan – samling 08.20

Fryxellska skolan, högstadiet

Skolstart 20 augusti kl 08.10, eleverna läser enligt schema.

 • Årskurs 7 samling på snacketorget där mentorer möter upp
 • Årskurs 8 samling i anvisade salar för att träffa sina mentorer, se anslag på skolan
 • Årskurs 9 samling i anvisade salar för att träffa sina mentorer, se anslag på skolan

Sunne gymnasieskola

SG/Broby

Skolstart 20 augusti

 • Nationella program åk 1, samling kl 08.10 i Hörsalen
 • Nationella program åk 2 och 3, samling kl 13.00, se anslag på skolan
 • •IM Introduktionsprogrammet, samling kl 08.30 i sal B13
 • Språkintroduktion, samling kl 08.30 i Hörsalen

SG/Södra Viken

Skolstart 20 augusti

 • FT19 samling i Bergströmsalen kl 08.30
 • FT18 samling i Sal 25 kl 08.30
 • FT17 samling i Sal 26 kl 08.30
 • NB19 samling i Bergströmsalen kl 10.00
 • NB18 samling i Sal 20 kl 08.30
 • NB17 samling i Sal 15 kl 08.30

Alla grundskole- och gymnasieelever omfattas av en olycksfallsförsäkring som gäller för såväl skoltid och fritid. Försäkringen är tecknad av Sunne kommun.
Välkommen!