1 500 ungdomar besöker SG/Södra Viken i Sunne

2019-05-14

16-17 maj bussas cirka 1 500 elever i årskurs 6-8 till Skogens Dagar på SG/Södra Viken i Sunne.

Alla skolor i Värmland bjuds in till skogsaktiviteten som en del i det nationella samarbetet mellan skolan och skogssektorn. Ljungbergsfonden gör det möjligt för eleverna att få en inblick i svensk skoglig utbildning. Skolorna deltar utan kostnad som en viktig investering för skogsindustrin i Värmland.

Skogsnäringen är en av Sveriges basindustrier och en viktig del av samhällsekonomin som skapar sysselsättning över hela landet. Med sin förnybara råvara kan skogsindustrin och skogsindustrins produkter också spela en nyckelroll i utvecklingen mot ett mer hållbart och kretsloppsanpassat samhälle.

Arrangemanget är uppdelat i fyra teman:
• Skogen
• Trävaror och transport
• Massa och papper
• Fritid i skogen

Kontakt

Gunnar Berggren
Biträdande rektor
E-post: gunnar.s.berggren@sunne.se
Tel: 0565-17954, 070-610 56 44
Besök: Södra Viken
Adress: Postkod: 35. Södra Viken,, 686 80 Sunne